пʼятниця, 7 лютого 2014 р.

До ювілею Кобзаря


«Святу  любов  до  України  ти  нам, Тарасе, заповів»

(Віртуальна  виставка  до  200-ї  річниці  від  дня  народження
Тараса  Григоровича  Шевченка)

                                                  
                                                     «Віддав він народу всі сили в борні
                                   За  долю  його  соколину,
                                   І, сповнений  віри  у  сонячні  дні,
                                   Він  кликав  любить  Україну»
                                                                         (В. Сосюра)

 

Розділ 1. «Тернистими  шляхами  долі»

Зайцев Павло. Життя Тараса Шевченка. – 2-е вид. – К.: Обереги, 2004. – 480с. – (Сер. «Б-ка укр. раритету»).


Талановита монографія видатного шевченкознавця Павла Зайцева своєчасно не дійшла до свого основного читача. Внаслідок драматичного перебігу історичних подій в Україні ця, єдина у своєму роді, правдива біографія Тараса Шевченка була неприйнятою для цензурних приписів різної, часом протилежної орієнтації.  
Коломійченко М.С., Горленко В.З.  У колі друзів: Нарис. – К.: Дніпро, 1982. – 109с.

Кріпацтво, жорстокі поліцейські переслідування, заслання, виснажлива солдатчина завдали непоправної шкоди здоров’ю Т.Г.Шевченка, призвели до передчасної смерті. Автори на підставі численних історико-літературних джерел та архівних матеріалів простежили перебіг захворювання поета, розповіли, як кращі представники російської медицини ХІХ століття, схиляючись перед генієм українського народу, боролися за продовження життя Т.Г. Шевченка. Іван Огієнко (Митрополит Іларіон). Тарас Шевченко / Упоряд., авт. Передмови і коментарів М.С. Тимошик. – К.: Наша культура і наука, 2003. – 432с., іл.

«Тарас Шевченко» - одна з небагатьох книг Івана Огієнка, яку він писав усе своє життя, але так і не довів свій творчий задум до кінця. Створені в еміграції, сотні рукописних сторінок повернулися на Батьківщину лише тепер – більш ніж через чотири десятиліття після написання і через тридцять літ після смерті автора. Це видання стане своєрідним відкриттям для сучасного шевченкознавства. Зважаючи на новизну, емоційність і доступність викладу, авторські знахідки й відкриття, нинішній український читач мимоволі сприйме цю унікальну книгу не лише розумом, а й душею і серцем. Вона, без перебільшення, писалася кров’ю серця і призначалася Україні.


Спогади про Тараса Шевченка / Упоряд. і приміт. В.С. Бородіна і М.М.Павлюка; перед. В.Є.Шубравського. – К.: Дніпро, 1982. – 547с., іл.

До збірника спогадів про Тараса Шевченка (1814-1861) ввійшли мемуари його сучасників. Матеріали збірника, в яких розповідається про окремі епізоди життя славного сина українського народу, революційного демократа, створюють цілісну картину життєвого і творчого шляху основоположника нової української літератури.

 
Кралюк П. Волинь та Поділля в житті Тараса Шевченка: Монографія, оповідання. – Вид. 2-е, доп. і переробл. – Луцьк: ПВД «Твердиня», 2007. – 108с.

 160 років тому Тарас Шевченко побував у ряді сіл, містечок і міст Великої Волині та Поділля. Тут за завданням Київської археографічної комісії він робив замальовки культурно-історичних пам’яток краю, записував народні пісні. Саме цій історичній мандрівці і присвячена наукова розвідка професора  Петра Кралюка. Використовуючи різні друковані та архівні матеріали, деякі інші опосередковані джерела, а також оригінальні твори самого Шевченка, автор намагався не лише дещо по-новому глянути на подільсько-волинську подорож Кобзаря, а й осмислити, як він сприймав Волинь та Поділля і яке місце вони посіли в його творчості.


Чанін С. В. Великий рід великої людини. Науково-популярний нарис /. – К.: ТОВ «ЕЛІБРЕ», 2008. – 160
.
 У книзі автор спробував відстежити поворотні моменти в долі українського класика, прагнув виявити, наскільки це було можливо, маловивчені лінії двоюрідних родичів поета і тим самим доповнити вже наявні дані генеалогічних досліджень.

Розділ 2. «Шевченкове  слово  в  віках не старіє»
 


Шевченко Т.Г.Вірші. Поеми / Худож.- оформлювач А.С. Лєнчик. – Харків: Фоліо, 2005. – 350с. – (Укр. Класика).

В наше видання увійшли всі вірші та поеми великого українського поета Т.Г.Шевченка (1814 – 1816), що передбачені програмою середньої школи, включаючи твори для позакласного читання. Представлені твори дають досить повне уявлення про творчість поета, яка піднесла українську літературу до світового рівня.

 Тарас ШЕВЧЕНКО. Сотник. К.: Видавець Вадим Карпенко, 2003р. – 20с.

 Чи завжди батьки розуміють своїх дітей? Чи завжди вони бувають щирими у своїх вимогах до молодшого покоління? І, врешті, чи завжди їх треба слухатись?
Про те, що «вік» не завжди означає «розум» в оптимістичній поемі великого Кобзаря.
 
 Ключек Г.Д. Поезія Тараса Шевченка: сучасна інтерпретація. Навчально-методичний посібник. – К.: Освіта, 1998. – 237с.

 У посібнику із застосуванням новітніх методів аналізу ґрунтовно досліджені основні поетичні твори Тараса Шевченка. Кобзар постає і як жива людина, і як Пророк українського народу, для якого національна ідея була провідною. Ця книжка по-сучасному тлумачить хрестоматійні Шевченкові поезії, пропонує ефективні методи вивчення їх у школі.


  
 
Шевченко Т. Г. Буквар південноруський 1861 року: Для мол. та серед. шк. віку / Упоряд. М.М. Ілляша; Вступ. слово О.Т.Гончара; Післямова В.М.Яцюка. – К.: Веселка, 1991. – 63с.: іл.

До книжки увійшли фототипічне видання «Букваря южнорусского 1861 року», укладеного і виданого Т.Г. Шевченком, тексти для читання з нього в сучасній транскрипції, розповідь про історію і драматичну долю першовидання, про педагогічні погляди і просвітницькі задуми Кобзаря, про його щиру любов до дітей. Видання ілюстроване фотопродукціями картин і малюнками Т.Г.Шевченка.
Шевченко Т. Г. Поезії. В 2-х т. Т.1.837-1847 / Худож. О. Іваненко. – К.: Веселка, 1988.-262с. іл..


 До  першого тому ввійшли вірші, поеми, балади, написані  в1837-1847рр. Видання  підготовлене  до 175-річчя  від  дня  народження Т. Г. Шевченка


        Розділ 3. «Кобзар» - книга невичерпна,
                        книга – на віки»
 
Шевченко Т.Г. Кобзар / Худож. В. І. Касіян; [Передм. О.Т.Гончара; Післямова Я.П.Гояна; Приміт. В.Л.Смілянської; Упоряд. граф. матеріалу Я.М.Гояна, О.В.Касіян, М.С.Пшінки; Макет М.С. Пшінки]. – К.: Веселка, 1998. – 486с.:іл.

Вічна книга буття українського народу – «Кобзар» - має багату й цікаву історію ілюстрування. Це подарункове видання як найповніше репрезентує Шевченкіану Василя Касіяна (1896 – 1976), одного з найвидатніших наших графіків, чия подвижницька праця від ранньої юності до останнього подиху була освітлена любов’ю до Шевченка.Шевченко Тарас. Кобзар [Текст]:[поезія] / Тараса Шевченко. – Львів: Каменяр, 2011. – 915с.:іл.

 У виданні вміщено поетичний доробок геніального українського письменника (1814-1861), що супроводжується ілюстраціями видатної художниці Софії Караффи-Корбут (1924-1996), створеними в середині 1960-х років. Тексти поезій подаються за академічними виданнями творів Тараса Шевченка.Шевченко Т.Г. Кобзар. – Х.: Школа, 2007. – 352с.
 До збірки увійшли вірші, поеми, балади, створені великим українським поетом Т.Г.Шевченком у період з 1837 до 1861 року.Розділ 4. « Гармонія  пензля  і  слова»
 


ШЕВЧЕНКО Т.Г.Повне зібрання творів: У 12т. /Редкол.: М.Г.Жулинський (голова) та ін. – К.: Наук. Думка, 2001.

Т.7: Мистецька спадщина. Живопис і графіка. – 2005. – 504с.: портр. Друкуються живописні та графічні твори 1830 – 1843рр.

Левчанівска І.О. Далеке і близьке: нариси, статті. – Луцьк: Надстир’я, 2000. – 216с.

 «Далеке і близьке» - перша книга Ірини Левчанівської. В ній вміщені нариси, статті, спогади про все пережите, звідане, вистраждане, про славетних людей з когорти прогресивної української інтелігенції.

 
 
Антонович Д.В. Шевченко – маляр / Вст. слово С.А. Гальченка; післям. Т.І.Андрущенко. – К.: Україна, 2004. - 272с. [32] арк. іл.

Одне з кращих досліджень мистецької спадщини Т.Г.Шевченка. Видання ілюстроване, розраховане не тільки на фахівців, а й широке коло читачі.  
Національний  музей Тараса Шевченка: [Альбом] /Упоряд.: Т. Андрущенко, С. Гальченко. – К.: Мистецтво, 2002.-224с:.іл.- Текстівки англ.., рез. англ., нім., рос., фр.

Альбом представляє значну частину мистецької колекції творів Тараса Шевченка, рукописи його поезій, прижиттєві видання, меморіальні речі, що зберігаються в Національному музеї Тараса Шевченка. Це неоціненна спадщина генія, постать і творчість якого сфокусувала в собі буття українського народу на всі часи. Репродукції художніх творів супроводжуються науковими коментарями англійською, російською, німецькою та французькою мовами.

 

Шановні відвідувачі блогу!  
 Всім, хто цікавиться  мистецькою  спадщиною  геніального  поета   пропонуємо   відвідати  віртуальний  Національний  музей Тараса Шевченка, скориставшись електронним  ресурсом:
  http://www.museumshevchenko.org.ua/page.php?id=18
  


Розділ 5. «Нас об’єднає  дух  Тараса»
 
Касіян, Василь Ілліч. Пророк : літ.-мистец. книга / [іл. В. І. Касіяна ; літ.-мистец. есе Я. П. Гояна ; ред., підготов. іл. О. Б. Гоян]. - К. : Веселка, 2006. - 430 с. : іл. - (Серія «Бібліотека Шевченківського комітету»).

 Сяйливе слово пророк дало назву новій книжці, унікальній в українському книговиданні, національному мистецтві й шевченкознавстві. Уперше в Україні відкривається скарбниця народу - Шевченкіана видатного художника, академіка, першого із митців лауреата Шевченківської премії Василя Касіяна. Щедро ілюстрований літопис життя і геніальної творчості Тараса Шевченка. Книгою про Тараса Шевченка віддано шану Василеві Касіяну в 110-ту річницю його народження.


 
Вічний як народ: сторінки до біографії Т. Г. Шевченка : навч. посібник / [авт.-упоряд. О. І. Руденко, Н. Б. Петренко]. - К. : Либідь, 1998. - 272 с.

Тема України, доля народу, біблійні мотиви - ці невичерпні пласти творчості українського генія, великого поета і художника Т. Г. Шевченка висвітлюються в книзі. Сторінки життя та творчості Кобзаря, хрестоматійно відомі теми доповнюють і поглиблюють раніше не публіковані документи, спогади сучасників Т. Г. Шевченка, а також репродукції з його картин, офортів, автографи тощо. 
   Шевченкова  Криниця  : Збірник  афоризмів із творів Тараса  Шевченка / Вступ. слово Л. І. Андрієвського порядн.  В. Д. Дорошенко, Т. В. Майданович.  - К. :Криниця, 2003. - 288 с. - (Серія "Скарби Тарасової гори")
  
Шевченкова  Криниця» - це збірник найвідоміших, особливо  яскравих і змістовних висловів ( афоризмів ) і ширших уривків із поетичних творів Тараса  Шевченка та його  прозової спадщини : повістей, драматичних  творів, листів, щоденника, тощо.Палієнко М. О. Свята пора Кобзаря : поезії / М. О. Палієнко. – О. : Маяк, 2007. –    176 с.
    
Невмируще слово воістину народного речника, людини-борця Тараса Григоровича Шевченка завжди наснажуватиме наші серця, кликатиме до високих веж у духовному поступі. Життєстверджувати заповіти генія, любити і плекати материнську мову – наскрізний стержень нової книжки сучасного українського поета.
Немає коментарів:

Дописати коментар